ชื่อเรื่อง : ซื้อวัดซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง