ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมซัมเมอร์ส หมู่ที่2 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง