ชื่อเรื่อง : จ้างตัดชุดปฏิบัติการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง