ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายประกาศนับคะแนนเลือกตั้ง นายก อบต. ส อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง