ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง