ชื่อเรื่อง : ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง