ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง