ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโดมประกอบพิธีฌาปนกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง