ชื่อเรื่อง : ต่อเติมสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ผู้มีความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาา2019 (COVID-19)

ชื่อไฟล์ : seWOaYoWed24940.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PklAkw0Wed25039.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WYYFoTtWed25253.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Odm1gQdWed25418.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : F82OSUIWed25458.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LRRhuf6Wed25549.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Lb4GttoWed25644.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้