องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โครงการส่งเสริมการจัดการปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของตำบล
รายละเอียด : วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา 0๙.00 น. เป็นต้นไป นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านดุง ได้มอบหมายให้ นายปุริมปรัชญ์ สุขเกษม ปลัดอำเภอ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของตำบลเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ยคอกผสมจุลินทรีย์เพื่อให้สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีและแก้ไขปัญหาต้นทุนทางการเกษตรที่สูงขึ้นโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังทองจำนวน ๘๕ คน ๙ หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin