องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
งานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กรณีช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(เพลิงไหม้) บ้านพักอาศัย
รายละเอียด : วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ งานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(เพลิงไหม้) บ้านพักอาศัยของนายวงกรต ภูเงิน ชาวบ้านวังดารา หมู่ที่ ๒ เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายทั้งหลัง รวมเป็นจำนวนเงิน ๔๔,๕๐๐ บาท
ผู้โพส : admin