องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [29 พฤศจิกายน 2565]
โครงการพิธีเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี ๒๕๖๕ [22 พฤศจิกายน 2565]
วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี (Thai National Flag Day) [29 กันยายน 2565]
โครงการชาววังรวมพลังป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [16 กันยายน 2565]
สำรวจปัญหาขยะวัชพืช ติดทางระบายน้ำ ลำห้วยสาธาณะฝายท่ามะนาว สะพานคำเจริญ สะพานวังดารา ฝายห้วยทวนวังดารา [29 สิงหาคม 2565]
โครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ [15 สิงหาคม 2565]
ติดตามการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง [27 กรกฎาคม 2565]
ลงพื้นที่ตรวจบ่อขยะ เตรียมความพร้อมรับการตรวจจากคณะสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 9 [25 กรกฎาคม 2565]
โครงการส่งเสริมการจัดการปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของตำบล [11 กรกฎาคม 2565]
กำหนดการปลูกต้นไม้ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง [6 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 38 รายการ)