องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 109
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" [9 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ต้อนรับนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี [17 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มอบถุงยังชีพ [2 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้มีความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [14 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม "ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" ประจำปี ๒๕๖๔ ในพื้นที่ตำบลวังทอง [16 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลาย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออก [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายประมวลศิลป์ ขันชารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังดารา ลงพื้นที่มอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [8 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
บริหารจัดการบ่อขยะในตำบลวังทอง
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประเภท อปท.บริหารจัดการที่ดี
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวิชิต วงปัตตา)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.วังทอง
(นายวิชิต วงปัตตา)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร