องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน TPMAP การขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [17 มิถุนายน 2565]
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,และหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านดุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [22 เมษายน 2565]
งานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กรณีช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(เพลิงไหม้) บ้านพักอาศัย [7 มีนาคม 2565]
ต้อนรับ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผุ้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และคณะ [21 กุมภาพันธ์ 2565]
กิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" [9 พฤศจิกายน 2564]
ต้อนรับนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี [17 สิงหาคม 2564]
มอบถุงยังชีพ [2 สิงหาคม 2564]
ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้มีความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [14 กรกฎาคม 2564]
กิจกรรม "ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" ประจำปี ๒๕๖๔ ในพื้นที่ตำบลวังทอง [16 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลาย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออก [15 มิถุนายน 2564]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 28 รายการ)