info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 86
group คณะผู้บริหาร
นายประมวลศิลป์ ขันชารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 065-2938769
นายประมวลศิลป์ ขันชารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 065-2938769
นายทองม้วน ภูกองชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 063-0300387
นายทองม้วน ภูกองชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 063-0300387
นายสมร เนียมจันทร์หอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 062-5045296
นายสมร เนียมจันทร์หอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 062-5045296
นายวาสนา คำแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 086-2242880
นายวาสนา คำแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 086-2242880
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร