องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
group กองช่าง
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0817996078
สิบโทชัยวัฒน์ สุวรรณ
นายช่างโยธา
โทร : 0944940429
นายเจริญทอง เนียมจันทร์หอม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสมพงษ์ บุญเทพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา