info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133
group กองช่าง
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
สิบโทชัยวัฒน์ สุวรรณ
นายช่างโยธา
สิบโทชัยวัฒน์ สุวรรณ
นายช่างโยธา
นายเจริญทอง เนียมจันทร์หอม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเจริญทอง เนียมจันทร์หอม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสมพงษ์ บุญเทพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมพงษ์ บุญเทพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร