info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 142
group กองคลัง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิริ พัมณะสาร
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวศิริ พัมณะสาร
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวจงกล แสงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจงกล แสงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนันทนา สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางนันทนา สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางปนิดา อังคะปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางปนิดา อังคะปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวทอฝัน ขันชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทอฝัน ขันชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร