องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 116
เดือนนี้ 2,609
เดือนที่แล้ว 5,713
ทั้งหมด 25,553

group กองคลัง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายณัฐภัทร เพ็ญสงคราม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายณัฐภัทร เพ็ญสงคราม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจงกล แสงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจงกล แสงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจันทร์จิรา บุญศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจันทร์จิรา บุญศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนันทนา สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางนันทนา สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวทอฝัน ขันชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทอฝัน ขันชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร