องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 122
เดือนนี้ 2,615
เดือนที่แล้ว 5,719
ทั้งหมด 25,559

group สำนักปลัด
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมหวัง ปูนกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมหวัง ปูนกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกสดใส พร้าวไธสง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จ่าเอกสดใส พร้าวไธสง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายโกสินทร์ อหันตะ
นักทรัพยากรบุคคล
นายโกสินทร์ อหันตะ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริ พัฒณะสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริ พัฒณะสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุกัญญา แก้วบุดดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุกัญญา แก้วบุดดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนวัฒน์ เกินดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายธนวัฒน์ เกินดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวดุษฎี ชัยนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวดุษฎี ชัยนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางปาณิสรา ดุงศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปาณิสรา ดุงศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร