องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 142
group สำนักปลัด
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-0092596
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-0092596
จ่าเอกสดใส พร้าวไธสง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จ่าเอกสดใส พร้าวไธสง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายโกสินทร์ อหันตะ
นักทรัพยากรบุคคล
นายโกสินทร์ อหันตะ
นักทรัพยากรบุคคล
นายบดินทร์ จันทร์โลมา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบดินทร์ จันทร์โลมา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุกัญญา แก้วบุดดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุกัญญา แก้วบุดดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนวัฒน์ เกินดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายธนวัฒน์ เกินดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวดุษฎี ชัยนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวดุษฎี ชัยนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางปาณิสรา ดุงศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปาณิสรา ดุงศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวิชิต วงปัตตา)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.วังทอง
(นายวิชิต วงปัตตา)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร