องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 17
เดือนนี้ 2,510
เดือนที่แล้ว 5,614
ทั้งหมด 25,454

group กองการศึกษา
นางปราณี วันโย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางปราณี วันโย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางไพรวัลย์ แก้วปัญญา
ครู คศ.2
นางไพรวัลย์ แก้วปัญญา
ครู คศ.2
นางบุญหลาย ดวงพิมพ์
ครู คศ.1
นางบุญหลาย ดวงพิมพ์
ครู คศ.1
นางทรง ดีนิล
ครู คศ.1
นางทรง ดีนิล
ครู คศ.1
นางดารา เกินดี
ครู คศ.1
นางดารา เกินดี
ครู คศ.1
น.ส.สมภาร ผ่องแผ้ว
ครู คศ.1
น.ส.สมภาร ผ่องแผ้ว
ครู คศ.1
น.ส.ประนอม จอมทอง
ครู คศ.2
น.ส.ประนอม จอมทอง
ครู คศ.2
น.ส.ละมุด ชมิฬ
ครู คศ.1
น.ส.ละมุด ชมิฬ
ครู คศ.1
นางวงเดือน เนียมจันทร์หอม
ครู คศ.1
นางวงเดือน เนียมจันทร์หอม
ครู คศ.1
นางสายพิน ขันชารี
ครู คศ.1
นางสายพิน ขันชารี
ครู คศ.1
นางมลฤดี จันทร์สวย
ครู คศ.1
นางมลฤดี จันทร์สวย
ครู คศ.1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร