องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี



สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 8
เมื่อวาน 242
เดือนนี้ 2,335
เดือนที่แล้ว 4,121
ทั้งหมด 16,470

check_circle สารจากนายก

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง


  
             
                                       
                                        สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผมในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อปท.สัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งการประชุมนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกัน ทั้งทางท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติราชการ หรือตามหนังสือสั่งการต่างๆ มาปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดทั้งการนำนโยบายแห่งรัฐสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงาน ของทางราชการ และสามารถพัฒนาการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                 
                                   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตลอดจนพี่น้องประชาชนตำบลวังทอง ขอต้อนรับคณะผู้มีเกียรติทุกท่าน    ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ด้วยความยินดียิ่ง
 
                                                            
                                             
 
 
 
 
 
 
                                                                       นายประมวลศิลป์   ขันชารี
                                                              (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง)

 

27 มีนาคม 2563
สารจากนายก

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

  
             
                                       
                                        สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผมในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อปท.สัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งการประชุมนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกัน ทั้งทางท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติราชการ หรือตามหนังสือสั่งการต่างๆ มาปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดทั้งการนำนโยบายแห่งรัฐสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงาน ของทางราชการ และสามารถพัฒนาการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                 
                                   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตลอดจนพี่น้องประชาชนตำบลวังทอง ขอต้อนรับคณะผู้มีเกียรติทุกท่าน    ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ด้วยความยินดียิ่ง
 
                                                            
                                             
 
 
 
 
 
 
                                                                       นายประมวลศิลป์   ขันชารี
                                                              (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง)

 

27 มีนาคม 2563

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร