info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) สําหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ งบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร