info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ต่อเติมสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ผู้มีความเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาา2019 (COVID-19)
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
insert_drive_file ป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการการจัดการของเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ช่องทางสำหรับการเเจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การจัดสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ( Local Quarantine ) ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo กิจกรรม "ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" ในพื้นที่ตำบลวังทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
photo ประกาศรายงานการติดตามเเละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
photo การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แต่งตั่งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร